Online møder

Møderne tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer,
der kan give anledning til inspiration til konkrete løsninger og handlinger.
Programmet bliver løbende opdateret med tidspunkter og
vil indholdsmæssigt blive tilpasset efter deltagernes ønsker og behov.

Se eller gense tidligere møder her.

HR og ‘Den vanskelige samtale’

Udsendt, tirsdag den 8. december, 09:00 – 10:00

HR håndtering af medarbejdere med ledelse og etik

På dette møde i VBN (Virtuel Business Netværk) ser vi på, hvordan du som leder tackler den vanskelige samtale med medarbejderen, der enten skal afskediges eller måske skal på fordeling/ned i tid. En svær situation, som mange ledere har måtte igennem ift. en tilpasning af organisationen, men også en ledelsesopgave der skal udføres med respekt for den enkelte og de øvrige i virksomheden.

Program:

09.00 Velkomst og introduktion til temaet af Ole Svit, Business Djursland

 • Virksomhedens værdier på spil!
 • Tillidsbaseret ledelse i en svær situation

09.15 Den vanskelige samtale ved HR Business Partner, Lars Schou, HR Company

 • Den praktiske og mentale forberedelse
 • Gennemførelse af samtale, teknik og troværdighed
 • Opfølgning med kommunikation og formidling

09.35 Samtale med direktør Erling Hansen fra Hansen Furniture Aps

 • Erfaringer, hvad er det svære?
 • Hvilke hensyn skal der tages?
 • Hvordan bearbejder man det som leder?

09.50 Spørgsmål fra deltagerne

09.55 Opsamling og afrunding

Digital omstilling

Udsendt, mandag den 16. november, 09:00 – 10:00

Digitalisering i mindre produktionsvirksomheder

På dette møde i VBN (Virtuel Business Netværk) ser vi på, hvordan du konkret kan tage fat på digitaliseringen i din produktionsvirksomhed indenfor fx metal, træ eller plast. Oplægsholderne kommer fra Dansk Produktions Univers(dkpu.dk), der er et non-profit kompetencehus med fokus på, hvordan praktisk anvendelse af ny teknologi kan være med til at udvikle produktionsvirksomheder. Mødet vil også bibringe dig viden om mulige puljer og støttemuligheder. Der er både viden og penge at hente her!

Program:

09.00 Velkomst og introduktion til temaet af Ole Svit, Business Djursland

09.05 Indlæg og kort intro af Dansk Produktions Univers ved Claus Højgaard, Direktør

09.10 Digitalisering (software) ved Produktionsingeniør Kim Jespersen

 • ERP-økonomi- og produktionssystem
 • BI – datarapportering
 • Dataopsamling
 • Tidsopsamling
 • Planlægning

09.25 Digitalisering (hardware) ved Civilingeniør Morten Johansson

 • Robotter
 • IoT – fx RFID
 • 3D print – fx prototyper eller hjælpemiddel til opstilling
 • VR/AR

09.40 Kom videre, tilskuds- og projektmuligheder ved Claus Højgaard, Direktør

09.45 Spørgsmål fra deltagerne og dialog

09.55 Opsamling og afrunding

Kompetenceudvikling

Udsendt, tirsdag den 6. oktober, 09:00 – 10:00

Kompetenceudvikling, overblik og udbud

På dette møde i VBN(Virtuel Business Netværk) ser vi på, hvordan man målrettet kan benytte COVID-19 situationen til at få gang i uddannelse, der både kan være med til fastholde medarbejderne og skabe den nødvendige forretningsudvikling. Igennem dette oplæg får du et overblik på Efteruddannelsesområdet for voksne, alle de mange støttemuligheder der eksisterer og hvordan du får adgang til disse.

Program:

09.00 Velkomst og introduktion til temaet af Ole Svit, Business Djursland

09.10 Indlæg af Kim Knudsen, Specialkonsulent på Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord

 • AMU(arbejdsmarkedsuddannelserne) – overblik og muligheder
 • On-line eller fysiske forløb – fordele og ulemper
 • Støtte og godtgørelsesmuligheder – VEU og Kompetencefonde
 • Hvordan kommer man i gang – tilmelding og hjælp

09.25 Spørgsmål fra deltagerne og dialog

09.30 Indlæg af Annemette Lyngby, Chefkonsulent på Dania Erhverv

 • Akademiuddannelser – overblik og muligheder
 • Støtte og godtgørelsesmuligheder – SVU og Kompetencefonde
 • En virksomhedscase
 • Hvordan kommer man i gang – tilmelding og hjælp

09.50 Spørgsmål fra deltagerne og dialog

09.55 Opsamling og afrunding

Turisme

Udsendt, tirsdag den 22. september, 09:00 – 10:00

Turisme og oplevelsesindhold.

På dette møde i VBN (Virtuel Business Netværk) ser vi på, hvordan man kan udvikle turismen på Djursland igennem fødevareevents og via aktiviteter i og med naturen. Turismen på Djursland er en væsentlig branche, både beskæftigelsesmæssigt og indtjeningsmæssigt, men har fortsat et stort potentiale, hvis vi kan øge turistsæsonen og sørger for at gæsterne bliver lidt længere tid på Djursland.

Program:

09.00 Velkomst og introduktion til temaet af Ole Svit, Business Djursland

09.05 Indlæg fra Aros Adventure v/direktør Hother Hennings

 • Hvilke naturoplevelser er interessante for turister?
 • Hvordan kan de markedsføres målrettet?
 • Kan man tjene penge på det?

09.25 Spørgsmål fra deltagerne

09.30 Indlæg fra BordDjurs Thomasminde v/initiativtager Morten Grene

 • Erfaringer fra sommerens fødevareprojekt i Fjellerup.
 • Hvordan kan fødevareområdet være med til at styrke turismen?
 • Kan man tjene penge på det?

09.50 Spørgsmål fra deltagerne

09.55 Opsamling og afrunding

Finansieringsmuligheder

Udsendt, onsdag den 2. september, 08:00 – 09:00

Finansieringsløsninger og anbefalinger.

På dette møde i VBN (Virtuel Business Netværk) tager vi dels et kig ind på den generelle likviditetsmæssige situation for vore virksomheder i Norddjurs Kommune, dels vil vi her komme med mulige løsninger og anbefalinger, som kan være til at sikre virksomheden den rette finansieringsløsning på kort og lang sigt.

Program:

08.00 Velkomst og introduktion til temaet af Ole Svit, Business Djursland

08.05 Indlæg fra Sparekassen Djursland
v/ Erhvervschef Lars Stadsgaard Henning

 • Hvordan oplever vi likviditetssituationen og lånebehovet hos vores virksomheder i dag?
 • Hvordan ser vi at finansieringsbehovet vil udvikle sig?
 • Hvilke finansieringsmuligheder har vi?

08.25 Spørgsmål fra deltagerne

08.35 Hjælp fra ErhvervsHus Midtjylland v/Virksomhedskonsulent Michael Lynge Hansen

08.45 Indlæg om Early Warning programmet v/Michael Lynge Hansen

08.50 Spørgsmål fra deltagerne

08.55 Opsamling og afrunding

Norddjursmodellen – Sammen om job og uddannelse

Udsendt torsdag den 25. juni, 10:00 – 11:00

Lønkompensationspakken udløber –
få ny likviditet og uddan dine medarbejdere.

 

På dette virtuelle møde vil Norddjurs Kommune præsentere deres seneste initiativ i kampen for at begrænse fyringer, når statens Covid-ordninger udløber. Norddjurs Kommunes Erhvervsafdeling har indgået et samarbejde med AOF MIDT, der skal styrke medarbejdernes grundlæggende kompetencer samtidig med, at virksomhedernes får tilskud til deres løn.

Når virksomheden har identificeret de medarbejdere, det kunne være relevant for, bistår AOF med resten, så der er styr på ansøgning om VEU samt relevante kompetencefonde.

Hør om mulighederne for din virksomhed, praktisk information, og få svar spørgsmål.

10.00 Indledning og introduktion til VBN og dagens tema v/Ole Svit.

10.05 Oplæg fra Norddjurs Kommune v/ erhvervskonsulent Linda Hansen.

10.25 Om indsatsen fra AOF MIDT v/direktør Karl Schmidt

10.50 Opsamling og besvarelse af spørgsmål.

10.55 Hvor er der hjælp at hente?

11.00 Afslutning og indspark til næste virtuelle netværksmøde v/Ole Svit.

E-handel

Blev afholdt, onsdag den 17. juni, 08:00 – 09:00

Målrettet salg med E-handel

På dette første virtuelle netværksmøde sættes vi fokus på, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du kaster dig ud i E-handel. En E-handelsløsning giver i princippet adgang til alle kunder, men hvordan sikrer du dig, at du rent faktisk rammer den ønskede målgruppe med dine produkter eller services, og hvordan sikrer du en konstant eksponering hos kunderne?

Bliv inspireret, del dine erfaringer og overvejelser og få konkrete anvisninger til dit næste skridt imod en E-handels løsning, der giver kunder og omsætning!

08.00 Indledning og introduktion til VBN og dagens tema v/Ole Svit.

08.05 Oplæg fra Mercatus v/ kommunikationsrådgiver Sheila Facius.

08.25 Erfaringer fra Bolig Nyt v/Hanne Rasmussen.

08.35 Erfaringer fra Staudestedet v/Anne Svane.

08.45 Virtuel gruppesession i 5-6 mandsgrupper med spørgsmål til temaet.

08.50 Opsamling og besvarelse af spørgsmål.

08.55 Hvor er der hjælp at hente?

09.00 Afslutning og indspark til næste virtuelle netværksmøde v/Ole Svit.

“The currency of real networking is not greed but generosity.”